Μετεκπαίδευση Breathwork

 


Pure Awareness

Μετεκπαίδευση Breathwork 250 Ωρες

 

Αυτό το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην τεχνική του Breathwork περιλαμβάνει αυτόνομες ενότητες, συνολικής διάρκειας 250 ωρών, που έχουν ως στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και την εκτενέστερη πρακτική εξάσκηση.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης καλύπτει θεματικές σχετικά με:

  • την ανατομία και φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος
  • την τεχνική του breathwork σε ζεστό νερό
  • την τεχνική του breathwork σε κρύο νερό
  • τις βασικές αρχές και πρακτικές συμβουλευτικής
  • τη σύνδεση της αναπνοής με τα στοιχεία της φύσης (νερό, αέρας, φωτιά, γη)
  • τη διαδικασία των ατομικών συνεδριών

Η διάρκεια κάθε ενότητας κυμαίνεται από 2 έως 5 μέρες και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση Pure Awareness ή κάποια παρόμοια.