Επιστημονικές Μελέτες

Η ποσότητα μελετών και ερευνών που καταδεικνύει την θετική επίδραση του Breathwork / των τεχνικών αναπνοής στη συναισθηματική, ψυχική και σωματική υγεία αυξάνεται διαρκώς. Παρακάτω, παραθέτουμε ένα ελάχιστο δείγμα της έρευνας που έχει διεξαχθεί σε επιστημονικό επίπεδο και που συνδέει το Breathwork με τα πεδία της ιατρικής, της ψυχολογίας και της ολιστικής θεραπείας. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι έρευνες αυτές παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, χωρίς μετάφραση στα ελληνικά.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα συναισθηματικής/ψυχικής φύσης ή κάποια σωματική ασθένια και επιθυμείτε να διευρευνήσετε την δυνατότητα προσέγγισής τους μέσα από την τεχνική του Breathwork, αλλά θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές της τεχνικής στην περίπτωσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και κατανοούμε απόλυτα ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα.

 

Συναισθηματική και Ψυχική Υγεία:

Ενδεικτικές μελέτες και έρευνες, όπου η τεχνική Breathwork χρησιμοποιείται με ευεργετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις: Κατάθλιψης, αγχώδους διαταραχής, αγοραφοβίας, κρίσεων πανικού, χαλάρωσης, στη θεραπεία ζευγαριών κλπ.

 1. Breathwork An Additional Treatment Option for Depression and Anxiety
 2. Enhanced adaptive behavioural response in agoraphobic patients pretreated with breathing retraining
 3. The Psychology and Physiology of Breathing: In Behavioral Medicine, Clinical Psychology, and Psychiatry
 4. The efficacy of breathing retraining and the centrality of hyperventilation in panic disorder: A reinterpretation of experimental findings
 5. Breathwork and Couple Relationships
 6. Progressive muscle relaxation, breathing exercises, and ABC relaxation theory
 7. A psychology of breathing methods
 8. Mechanisms of mindfulness: Emotion regulation following a focused breathing induction 
 9. Sudarshan Kriya Yogic Breathing in the Treatment of Stress, Anxiety, and Depression: Part I—Neurophysiologic Model
 10. The utility of prolonged respiratory exhalation for reducing physiological and psychological arousal in non-threatening and threatening situations
 

Ασθένειες/ Σωματική Υγεία:

Ενδεικτικές μελέτες και έρευνες, όπου η τεχνική Breathwork χρησιμοποιείται με ευεργετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις: αρτηριακής πίεσης, άσθμα, ανώδυνου τοκετού, μορφών καρκίνου κ.λπ.

 1. Breathing-control lowers blood pressure
 2. Breathing exercises for asthma: a randomised controlled trial
 3. Use of pharmacological and non-pharmacological labour pain management techniques and their relationship to maternal and infant birth outcomes: examination of a …
 4. Complementary and alternative therapies for pain management in labour
 5. Non-pharmacological intervention for breathlessness in lung cancer
 6. Effects of Abdominal Breathing Training Using Biofeedback on Stress, Immune Response and Quality of Life in Patients with a Mastectomy for Breast Cancer
 7. The Impact of Integrative Breathwork Psychotherapy on the Psychosomatic Status of Breast Cancer Patients