Φορείς Πιστοποίησης

H σχολή Inner Resources Breathwork συνδέεται με τους ακόλουθους φορείς, οι οποίοι και έχουν πιστοποιήσει τα εκπαιδευτικά της προγράμματα: