ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ BREATHWORK

Η ποσότητα μελετών και ερευνών που καταδεικνύει την θετική επίδραση του Breathwork / των τεχνικών αναπνοής στη συναισθηματική, ψυχική και σωματική υγεία αυξάνεται διαρκώς.

Παρακάτω, παραθέτουμε ένα ελάχιστο δείγμα της έρευνας που έχει διεξαχθεί σε επιστημονικό επίπεδο και που συνδέει το Breathwork με τα πεδία της ιατρικής, της ψυχολογίας και της ολιστικής θεραπείας. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι έρευνες αυτές παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, χωρίς μετάφραση στα ελληνικά.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα συναισθηματικής/ψυχικής φύσης ή κάποια σωματική ασθένια και επιθυμείτε να διευρευνήσετε την δυνατότητα προσέγγισής τους μέσα από την τεχνική του Breathwork, αλλά θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές της τεχνικής στην περίπτωσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και κατανοούμε απόλυτα ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα.    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Eάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε θέμα συναισθηματικής, σωματικής ή νοητικής φύσης και θα επιθυμούσατε να το διερευνήσετε μέσω της τεχνικής breathwork, επικοινωνήστε μαζί μας.