Αυτό το “κάτι”

Υπάρχουν δύο πολύ πολύ ύπουλα συστατικά στο τραύμα: α) η βαθιά ριζωμένη απόρριψη του εαυτού μας, πχ. δεν είμαι άξιος αγάπης, δεν είμαι αρκετή κλπ, και β) η συμπεριφορά πλήρους αποποίησης της εμπειρίας μας, πχ. “Ε, εντάξει, δεν έπαθα και κάτι σοβαρό”, “Άλλα παιδιά υπέφεραν από πιο σοβαρά προβλήματα από τα δικά μου”.

Όπως όμως είναι πια σαφές, το τραύμα σ’ ένα παιδί δεν δημιουργείται μόνο όταν υπάρχει κακοποίηση σωματική, ψυχολογική, νοητική, πνευματική ή απώλεια ανθρώπου ή σταθερού περιβάλλοντος στην ζωή του, αλλά και όταν ένα παιδί δεν λαμβάνει αυτά που έχει ανάγκη και συγκεκριμένα ανιδιοτελή αγάπη, αποδοχή, την αίσθηση ότι το βλέπουν και το ακούν.

Για αυτό και όταν πια έρχεται η στιγμή της θεραπείας, ερχόμαστε αντιμέτωπ@ με την ανάγκη να παραδεχτούμε στον εαυτό μας ότι εντέλει “κάτι” έγινε. Μπορεί να μην ήταν “κάτι μεγάλο”, “κάτι” που να απείλησε την σωματική μας ακεραιότητά μας, αλλά ήταν “κάτι”.

Και είναι ύπουλο αυτό το “κάτι”. Διότι δεν μπορούμε πάντα να το προσδιορίσουμε, ιδίως αν είχαμε μια “κανονική” παιδική ηλικία. Είναι περισσότερο μια αίσθηση, ένα μείγμα συναισθημάτων, ένα σφίξιμο των χειλιών, ένας κόμπος στο στομάχι, ένα τρέμουλο του χεριού. Αντιδράσεις που δεν έχουν απαραίτητα κάποια εικόνα, κάποια νοητική αφήγηση.

Αυτή η παραδοχή, όμως, ότι “κάτι” έγινε ή δεν έγινε είναι η αρχή, είναι αυτό το βήμα που σπάει τον κύκλο της αποξένωσης από αυτό μας το κομμάτι που έπρεπε να επικριθεί και να απορριφθεί. Αυτή η επανασύνδεση, αυτή η συμφιλίωση δεν μπορεί να γίνει μόνο νοητικά. Το σώμα κρατάει όλες τις αναμνήσεις (με την μορφή αισθήσεων και συναισθημάτων) που το μυαλό έχει απωλέσει. Για να γίνει αυτή η επανασύνδεση και να κινηθούμε προς την ολότητα και την ελευθερία, θέλουμε σώμα και νους να συνεργαστούν αρμονικά.

#τραύμα #κάτι #ευθυγράμμιση #breathwork #breathworktraining

Εμείς ξέρουμε έναν τρόπο. Έχει βοηθήσει εμάς και εκατοντάδες ανθρώπους που συνοδοιπορούν με εμάς στις ατομικές συνεδρίες και στις εκπαιδεύσεις μας. Την αναπνοή: Την γέφυρα ανάμεσα στο μυαλό και στο σώμα.

Αν επιθυμείς να την περπατήσεις,

~ έλα να αναπνεύσουμε παρέα σε μια ατομική συνεδρία

~ βούτηξε στα βαθιά της εξερεύνησης δηλώνοντας συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις σε Χανιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Share this post