PURE AWARENESS: ONLINE

Online Επίπεδο Ι / 242+70 Ώρες

Σε αυτό το επίπεδο, στόχος για τους συμμετέχοντες είναι:

 • να εξοικειωθούν με την τεχνική της συνειδητής συνδεδεμένης αναπνοής
 • να εξοικειωθούν με τις αισθήσεις του σώματος, τα συναισθήματα και τα διαφορετικά επίπεδα συνειδητότητας
 • να μάθουν να βρίσκουν τόπους ασφάλειας μέσα τους 
 • να αποκτήσουν τη δυνατότητα αυτορρύθμισης του νευρικού τους συστήματος
 • να διερευνήσουν προσωπικές, δομικές περιοριστικές πεποιθήσεις
 • να μάθουν να κρατούν με ασφάλεια τον χώρο σε κάποιον που αναπνέει
 • να μάθουν να μένουν στην ακινησία και στη σιωπή
 • να απελευθερώσουν τραύματα, όπως αυτά έχουν αποθηκευτεί στο σώμα

Η εκπαίδευση Οnline είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να βιώσουν τη μεταμορφωτική δύναμη της αναπνοής άνθρωποι από όλον τον κόσμο και ταυτόχρονα να πιστοποιηθούν στην εκπαίδευση Pure Awareness Επιπέδου Ι, διάρκειας 230+50 ωρών.

Έχουμε προσαρμόσει μελετημένα τις θεματικές, τις ασκήσεις και την διαδικασία αναπνοών, και έχουμε φροντίσει ώστε ο χρόνος που θα περάσουμε μπροστά στην οθόνη να είναι ο λιγότερος δυνατόν – με πολλές διαδραστικές ασκήσεις, υλικό για παρακολούθηση στο σπίτι, επαρκή διαλείμματα και πολύ κίνηση!

3 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ONLINE ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

1

Σύνδεση

Σε αντίθεση με τις περισσότερες γνωστές εκπαιδεύσεις breathwork διεθνώς, η Online Επίπέδο Ι διατηρεί τον αριθμό συμμετεχόντων περιορισμένο. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε απευθείας με τους εκπαιδευτές και να συνδεθείτε με όλους τους συμμετέχοντες.


Στις εκπαιδεύσεις Pure Awareness, η προσωπική επαφή, η αλληλεπίδραση, η διαρκής σύνδεση, η αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας παίζουν τόσο καταλυτικό ρόλο όσο και η ίδια η αναπνοή.

2

Εποπτείες

Πέρα από τις καθιερωμένες ομαδικές εποπτείες που θα πραγματοποιούνται μηνιαίως, στην εκπαίδευση online, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για μία ατομική εποπτεία και μία υπό επίβλεψη ανταλλαγή.


Έτσι εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της δουλειάς μας και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων.

3

BreathCamp

Όσοι επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση για δυνατότητα συνεδριών με φυσική παρουσία, μπορούν να συμμετάσχουν στα breath camp που διοργανώνουμε στην μαγική Κορώνη.


Με εμπειρίες όπως το cold water breathwork και το rebirthing, οι οποίες αποτελούν σήματα κατατεθέντα του Επιπέδου Ι.

Bonus

Μια υπέροχη και ανεκτίμητη ευκαιρία:

Οι συμμετέχουσες/οντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην υποστηρίξη ομάδων! Κατά τη διάρκεια των Ανοιχτών Συναντήσεων, θα μπορούν να υποστηρίξουν τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, σε πραγματικές συνθήκες! Υπέροχες στιγμές, πρακτική άσκηση, εμπειρία και μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, γλύκας, ενδυνάμωσης και συνδεσης.


Έχετε ενδοιασμούς; Ίσως οι παρακάτω μαρτυρίες τους ξεκαθαρίσουν…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023

1ο ΣΤΑΔΙΟ

Διάρκεια

114 ώρες διδασκαλίας + 6 ώρες υλικό video

: 18.00-20.00

Ιούλιος: 1-12 / 10.00-18.00

2ο ΣΤΑΔΙΟ

Διάρκεια

10 ώρες

3ο ΣΤΑΔΙΟ

Διάρκεια

120 ώρες

4ο ΣΤΑΔΙΟ

Διάρκεια

12 ώρες ομαδική εποπτεία

30/9/23: 18.00 – 20.00

28/10/23: 18.00-20.00

25/11/23: 18.00 – 20.00

13/1/24: 18.00 – 20.00

Επένδυση

Super Έγκαιρη Εγγραφή μέχρι και τις 29/3/22:

1000€ + 24%ΦΠΑ

Έγκαιρη Εγγραφή μέχρι και τις 1/4/23:

1200€ + 24%ΦΠΑ

Εγγραφή μετά τις 1/6/23:

1300€ + 24%ΦΠΑ

 • 1ο Στάδιο: Εκπαίδευση

  Σε αυτό το στάδιο, θα καλυφθεί η θεωρία σχετικά με την τεχνική του breathwork, θα πραγματοποιηθούν πολλές διαδραστικές ασκήσεις και φυσικά θα εξασκηθούμε σε πολλές αναπνευστικές πρακτικές. Θα υπάρχουν παράλληλα βίντεο τα οποία θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε πριν και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

 • 2ο Στάδιο: Σύνδεση

  Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, και ώστε να παραμένει ανοιχτή η σύνδεση μεταξύ της ομάδας, ασκήσεις για το σπίτι και ανοιχτή διαδικτυακή επικοινωνία.

 • 3ο Στάδιο: Ανταλλαγές

  Οι ανταλλαγές μεταξύ συμμετεχόντων είναι ένας υπέροχος τρόπος αφενός να συνεχίσουν το ταξίδι της προσωπικής τους διερεύνησης και να ενσωματώσουν βαθύτερα την τεχνική και αφετέρου να εξασκηθούν πρακτικά στην διεξαγωγή ατομικών συνεδριών.

  Μέσα από τις ανταλλαγές, οι συμμετέχοντες δένονται περισσότερο, καλλιεργώντας ένα ατομικό και συλλογικό δίκτυο υποστήριξης, μέσα και έξω από τα πλαίσια της εκπαίδευσης.

 • 4ο Στάδιο: Μηνιαίες εποπτείες

  Η συμμετοχή σε όλες τις εποπτείες είναι υποχρεωτική. Το στάδιο αυτό συνίσταται στην συνεχιζόμενη παροχή υποστήριξης – σε θέματα ψυχικής υγείας – στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης.

  Εκτός από την υποστήριξη, ενισχύεται και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ιδέα της τακιτκής – και απολύτως απαραίτητης – επίβλεψης από έναν άλλο θεραπευτή. Επιπλέον, το στάδιο αυτό εξασφαλίζει ένα ασφαλές πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν να μοιραστούν τις όποιες προκλήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή των διαφόρων εννοιών και τεχνικών του Breathwork με τους πελάτες τους.


Διάρκεια

70 ώρες

Κορώνη 5-11 Ιουλίου 2023

 • Breath Camp

  Η συμμετοχή στο breath camp είναι προαιρετική και αφορά μόνο όσους θέλουν να εξασκηθούν σε φυσικό επίπεδο, αλλά και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση. Η εμπειρία θα είναι μοναδική για τα δεδομένα των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων breathwork. Για περισσότερες πληροφορίες για το κόστος και την διάρκεια πατήστε τον σύνδεσμο Breath Camp

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

Η εκπαίδευση συμμορφώνεται με τις θεματικές και υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης που προτείνουν οι φορείς με τους οποίους συνδέεται η σχολή Inner Resources Breathwork.

  ΒΙΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ BREATHWORKER

  Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.